torsdag 26 juli 2012

Astra Zenecas Halvårsrapport, lite tankar


Nu har jag läst igenom delårsrapporten från Astra Zeneca och även om intäkterna har minskat med ca 18% (i fasta valutakurser) så känner jag mig ganska lugn med mitt innehav. Intäkterna är ändå så pass stora att vi aktieägare inte behöver oroa oss för att utdelningarna skall kapas och förhoppningsvis börjar det vända för bolaget redan nästa år.


Något som var extra intressant att läsa var om Astra`s nya utdelningspolicy:


Styrelsen har antagit en progressiv utdelningspolicy, enligt vilken styrelsen avser att upprätthålla eller öka 
utdelningen varje år. Samtidigt som styrelsen antog denna policy var den medveten om att vissa fluktuationer i 
resultatet kan förväntas i och med att företagets intäktsbas går igenom en period av förlorade ensamrätter och 
lanseringar av nya produkter.


 Styrelsen anser att den årliga utdelningen inte bara bör spegla det finansiella 
resultatet under ett enskilt år, utan över hela investeringscykeln. Därför kan utdelningen i förhållande till vinsten 
variera under perioden men målet är en genomsnittlig utdelningsandel på 50 procent, baserat på redovisat 
resultat (före omstruktureringskostnader).  

Bolaget har föreslagit en utdelning i september på 0,9 USD vilket gör att den totala utdelningen för 2012 landar på 2,85 USD. Förra året blev det totalt 2,70 USD vilket innebär en ökning med 5,5%

Nu vet jag inte vad detta blir exakt i Svenska kronor men det borde även bli en liten ökning för oss som handlar aktien i SEK (med dagens dollarkurs blir det en ökning med ca 4,9%)

Slutsats:

Lyckas bolaget öka sina intäkter nästa år blir jag ännu mer trygg i mitt innehav. Den nya utdelningspolicyn var en positiv överraskning och så länge utdelningsandelen inte tickar över 60% borde Astra Zeneca vara ett bolag som snart är på benen igen. Det jag kommer att hålla extra koll på är som sagt "Payout ratio" och intäkterna för sista halvåret och framförallt 2013.

Jag kommer att behålla detta bolag i min portfölj tillsvidare2 kommentarer:

Olli sa...

Vad tyder på att det kommer vända såpass snart?

john sa...

#Olli

Det är mest mina egna förhoppningar men jag tror att ökad försäljning i Kina och Indien (t ex Diabetesmedicin) kommer att gynna Astra Zeneca.

Mvh
Ekonomisk Trygghet

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Click Here!