torsdag 11 juli 2013

Ica gruppen, något att ha?

Sitter och läser lite om det "nya" bolaget Ica gruppen. Tidigare i år köpte Hakon Invest Ica´s resterande aktier från Royal Ahold. Därefter bytte Hakon Invest namn till ICA gruppen som redan nu har blivit en Svensk Folkaktie (troligtvis till stor del av det nya namnet)

Taget från årsredovisningen:

ICAs viktigaste koncernmål

  • Öka omsättningen snabbare än totalmarknaden på respektive delmarknad.
  • Nå en rörelsemarginal på 3,5–4 procent.
  • Nå en avkastning på eget kapital på minst 14–16 procent över en konjunkturcykel.
  • Ha en soliditet på 30–35 procent på lång sikt.

Utfall 2012

  • Rörelsemarginalen exklusive engångsposter ökade till 3,6 procent (3,3) som en följd av ett högre rörelseresultat. Exklusive reavinster och nedskrivningar var rörelsemarginalen oförändrad 3,3 procent.
  • Avkastningen på eget kapital sjönk till 7,6 procent (11,2) vilket främst beror på att årets resultat har belastats med en skattekostnad avseende en skattetvist för åren 2004 - 2008.
  • Soliditeten minskade till 25,0 procent (27,7). Det beror på att det egna kapitalet har sjunkit främst på grund av att utdelningen till aktieägarna var högre än periodens resultat.

Nu vet jag inte hur utfallet har varit hittills 2013 men enligt första kvartalsrapporten kan man grovt sagt säga att det tuffar på bra för försäljningen i Sverige men går trögt i Norge för Ica.

Taget från Ica gruppens hemsida:

Transaktionen innebär att Hakon Invest har fattat beslut om ytterligare två finansiella mål för koncernen:

• Ha en god och stabil direktavkastning på aktien.
• Nå en långsiktig nettoskuldsättningsgrad om 1,0–1,5 gånger EBITDA.

Att aktien ska ha en god och stabil direktavkastning kräver också att bolaget har en god och stabil ökande vinst varje år. Ica jobbar dock inom en väldigt stabil bransch och mat kommer vi alltid konsumera oavsett konjunkturläge.

Ica gruppen äger också helt eller delvis några andra bolag. Dessa bolag utgör endast 5% av Ica gruppens totala tillgångar:

Kjell & Kompany
Cervera
Hemtex
inkClub
Forma Publishing Group
Pga förvärv av resterande aktier blir det ingen utdelning från bolaget i år så aktieägarna får helt enkelt vänta till 2014 då Ica har som ambition att börja dela ut pengar igen.

Jag personligen kommer bevaka Ica gruppen under året. Eftersom min portfölj är väldigt grovt viktad mot USA (kommer dessutom köpa Mc Donalds någon gång framöver) så hade varit bra att ta in ett Svenskt stabilt bolag i portföljen. Som jag skrev innan så är livsmedelsbranschen något av det säkraste man kan investera i eftersom mat är livsnödvändigt.

Ett alternativ till att köpa Ica gruppen är att istället köpa aktier i investmentbolaget Industrivärden som äger 10% av Ica gruppens aktier.

Hur ser Ni på Ica gruppen, ris eller ros?

Mvh
Ekonomisk Trygghet
6 kommentarer:

XO sa...

Hej, mat kommer vi alltid att behöva och i Sverige finns endast två företag att köpa aktier i som jag ser det, Axfood och ICA. Däremot är jag väldigt emot att man skär i utdelningen då jag har dom målsättning att ha utdelningar som passiva inkomster. Skär/uteblir utdelningen en gång kan det lätt bli fler ggr. Därför har det blivit att jag tittat mer och mer på amerikanska bolag. Där finns det ofta en stolthet i att man delat ut i si och så många år, att de har ökat utdelningen likaså osv. Där känns det som att det ska mycket till om man ska skära i utdelningarna.

Inte så skoj när man suttit och väntat ett år på utdelningen för att få reda på att tyvärr det uteblev, var god och vänta till nästa år och hoppas på det bästa (lite överdrivet)

Men jag tror bolgat kommer göra bra ifrån sig när de bara finns två marknadsspelare. Netto, Lidle, Coop känns för små eller mindre lönsamma. Men hur pålitliga utdelningar det blir är jag mer osäker på.
Mvh/XO

Tobbe sa...

Ser man till hur marknaden ser ut så finns det en stor potential i ICA Gruppen, det enda idag som motverkar deras framfart är Norge som är en del av en finne i röven på livsmedelssidan men de håller på och jobbar med det och bråkar med Norska konkurrensverket. ICA som livsmedelskoncern är överlägse på marknaden mot de övriga aktörerna med över 50% av marknaden medans Coop tappar och Axfood ligger still på runt 25% ? På banksidan så är ICA Banken på framfart med och här växer kategorin nischade banker generellt men ICA blir mer och mer populärt. Om man gör en grov jämförelse mot Axfood som är en riktigt stor "folkaktie" så har jag svårt att se att inte ICA Gruppen en dag kan växa och bli större.

Jag tror på ICA Gruppen och de har växt en hel del på väldigt kort tid och speciellt i samband med ett prel. godkännande från Norge angående distributions och logistisk-samarbetet med Norgegruppen som kommer underlätta mycket. Jag har ICA Gruppen själv men inte som en utdelningsaktie utan mer som en framtidsaktie.

Conny sa...

ICA Gruppen är självklart intressant till följd utav dess trygghet och stabilitet som aktie och bolag dock finns det några frågetecken som jag ännu inte rätat ut.

Hur kommer det blir år 2015 när ICA-handlarna börjar få rätt till utdelning? De satt på ungefär 50%, innan köpet av hela ICA, av dåvarande Hakon Invests andel i ICA. Detta betyder att utdelningen för oss vanliga aktieägare kommer sjunka till följd utav detta. Hur kommer portföljen bli? Jag hoppas att man antingen behåller bolagen i sin portfölj och integrerar det med ICA, t.ex. inför Kjell & Co-butiker vid ICA MAXI etc eller avknoppar dessa bolag till aktieägarna.

john sa...

Tack för Era kommentarer.

Jag tycker också det vore intressant om Ica lyckades integrera Kjell & Co i sina egna lokaler t ex utanför kassorna vid postdelen. Erbjudanden och dylikt hade ju då också kunnat vara med i icabladet/buffè som skickas ut till kunderna.

Just nu känns det lite dumt att gå in i aktien pga skenande aktiekurs men efter en liten sättning så...

Mvh
Ekonomisk Trygghet

Tobbe sa...

Fast det kommer ju inte ske, iaf inte innan det faktum att Kjell ägs till 100% av ICA vilket troligen inte heller kommer ske. ICA jobbar ju fortf mycket med sin "special"-del vilket skulle vara en direkt konkurrent i samma hus som Kjell. En viss krock finns ju redan idag med Apoteket CURA och det lilla receptfria som får säljs i butik idag men det är fortf en stor vinst hos ICA med CURA och ser jag bara en stor kostnad och problematik om Kjell skulle konkurrera med "SPECIAL" i samma hus. Skulle ICA se en förtjänst i att introducera ett sortiment som Kjell ger kunderna hos (vilket då skulle vara det enda förmodligen) ICA Maxi-konceptet så skulle de jobba ännu hårdare med "SPECIAL".

Man vet dock aldrig vad som händer eller planeras i framtiden, ICA växer medans konkurrenterna står still eller tappar och för att hålla kvar sitt försprång så måste de fortsätta utvecklas och hitta kunder de redan idag saknar. Som sagt tidigare så ser jag stor potenial i ICA, tycker ni kursen är hög idag så kommer den inte bli billigare framöver =)

Kanjagblirik sa...

Jag skulle vara försiktig vad gäller Aktien, dels på grund ut av vad tidigare talare nämner dessutom så tycker jag att den är lite väl dyr.
Det ska bli intressant hur det går för Coop och hur det kommer påverka ICA framöver. Sen givetvis att man gärna utöka sin portfölj alternativt sin marknad för att sprida riskerna.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Click Here!